ПЕДАГОГ ХОРЕОГРАФИИ
24.01.2018
ТЕАТРАЛЬНО – ДЕКОРАЦИОННОЕ ИСКУССТВО
24.01.2018

ПЕДАГОГИКА СПОРТИВНО-БАЛЬНОГО ТАНЦА

СПОРТТЫҚ БАЛ БИІНІҢ ПЕДАГОГИКАСЫ

           «Д», «С», «В», «А» және «Е» би кластары бар талапкерлер қабылданады. Өзімен бірге би класын құптайтын мамандық кітапшасы болуы тиіс.

           Талапкер жалпы білімі мен ой — өрісінің жоғары деңгейде болуы қажет, сонымен қатар спорт биі жайлы, мәдениет пен өнер, театр мен әдебиет саласында білікті болуы тиіс.

Шығармашылық емтихандар:

1. орындау шеберлігі:

— классикалық би – станок тұсындағы экзерсис

— халықтық-сахна биі –станок тұсындағы экзерсис

2. орындау шеберлігі:

— спорттық – бал биі (Стандарт);

— спорттық – бал биі (Латина);

3. Әңгiмелесу; Талапкер үздiктердi өнер-бiлiм шетелдiк көрсетуi керек және спорттық би облысында отандық орындаушылар. Қазақстан Республикасында ТСКты жүргiзушiнi өнер-бiлiм және ТМД. Қандай биюды ақсүйектерi бағдарлама Standart тұрады және Latina. Әр би музыкалық негiзін білу керек. Жеке фигураларды қолдануы бар өзгермелi нұсқаны құрауға икемi бол «Е», «Д» таптық. Iс жүзiнде көрсете алсын, жасалынған өзгермелi нұсқалар.

Қойылатын талаптар:

           Талапкер станок тұсындағы экзерсистің қимылдарын білу тиіс. Классикалық би мен халықтық-сахна биінің негізгі қимылдарын практика жүзінде көрсете білуі қажет.

           Талапкер бидің музыкалық негізін білу тиіс, қолданылатын ырғақтарды, екпінді және европалық, латынамерикалық бағдарламалардағы «Е», «Д» класының фигураларының техникалық орындалуын, осы фигуралармен жұмыс жасай білу керек және оларды музыкамен орындауы қажет. Әр бағдарлама бойынша бір-бір биден практикалық көрсету, емтиханның міндетті шарты болып табылады.

 

          Принимаются абитуриенты, имеющие танцевальный  класс: «Е», «D», «С», «В», «А». Наличие танцевального класса должно быть подтверждено квалификационной книжкой танцора. Абитуриенты должны обладать высоким общеобразовательным и интеллектуальным уровнем, иметь знания в области танцевального спорта, культуры и искусства,  театра и литературы.

Творческие экзамены:

  1. Исполнительское мастерство:

— спортивно-бальный танец (Standart);

— спортивно-бальный танец (Latina).

  1. Исполнительское мастерство:

— классический танец – экзерсис: у станка;

— народно-сценический танец этюды на середине зала.

  1. 3. Собеседование; Абитуриент должен продемонстрировать знание выдающихся зарубежных и отечественных исполнителей в области спортивного танца. Знание ведущие ТСК в Республике Казахстан и СНГ. Знать из каких танцев состоят программы Standart и Latina. Знать музыкальную основу каждого танца. Уметь составлять вариации с применением отдельных фигур «Е», «Д» классов. Уметь практически показать, составленные вариации.

Требования:

Абитуриенты должен продемонстрировать практический показ основных движений классического, народно-сценического танцев.

Абитуриенты должны знать музыкальную основу Европейских и Латиноамериканских танцев, применяемые ритмы и акценты, технику исполнения фигур «Е», «D» классов, уметь работать с этими фигурами и исполнять их под музыку. Обязательным элементом экзамена является практический показ по одному танцу из каждой программы.

На данной специальности  инклюзивное образование не осуществляется.