Тәжірибе базалары

Тәжірибе базалары

Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында кәсіптік практиканың негізгі түрлері: оқу (оқу-танысу), педагогикалық, өндірістік, диплом алдындағы практика болып табылады. Педагогикалық, оқу (пленэр, мұражай) практикасы 1, 2 курс студенттері үшін өткізіледі; Өндірістік практика 3, 4 курс студенттеріне, диплом алдындағы практика бітіруші курстарға өткізіледі; .

Тәжірибе базалары

Виртуальный ассистент