АКТЕР ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

24.01.2018
АКТЕР МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
24.01.2018

АКТЕР ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

 «ТЕАТР ӨНЕРІ» ФАКУЛЬТЕТІ
6В02107 – «АКТЕРЛІК ӨНЕР» білім беру бағдарламасы

ДРАМА ТЕАТРЫ ЖӘНЕ КИНО АРТИСІ (қазақ, неміс топтары)

 

Талапкерлерге және бағалаудың «кірістік» сынақтық процедураларына, нормаларына (критерийлеріне) қойылатын талаптар.

«Драма театры және кино артисі» білім беру бағдарламасының траекториясы бойынша жоғарғы оқу орнына түскісі келетін талапкерлердің орта білімі болуы міндет. Талапкерлер өзінің мәдени дәрежесін, ойлау қабілетін, талғамын, жігер-қажырын, музыкалығын, дене сымбаттылығын көрсете білуі шарт. Тілі мен дауысы таза болуы керек. Музыкалық бір аспапта ойнай білуі шарт (домбыра, гитара, фортепиано).

 

Бойының биіктігі:

 • қыздар 165 см. жоғары
 • —  ұлдар 175 см. жоғары

Алғашқы шығармашылық байқау:

 1. Этюд (бас-аяғы шағын оқиғасы бар, өмір құбылысының шағын көрінісі).
 2. Прозалық шығармадан үзінді, өлең, мысал немесе сықақты жатқа оқу. Неміс тобына тапсырушы талапкерлер неміс тілінде оқуы тиіс.
 3. Бір вокалдық шығарма орындау (халық әні, ретро әндер, классикалық әндер т.б. өз қалауы бойынша). Неміс тобына тапсырушы талапкерлер әнді неміс тілінде орындауы тиіс.
 4. Би орындау (классикалық, халық немесе заманауи) өз қалаулары бойынша.

      Алдын-ала шығармашылық байқаудан өткен талапкер шығармашылық емтиханға жіберіледі.

Шығармашылық емтихандар:

 1. Актерлік шеберлік және сахналық сөйлеу;
 2. Би және вокал.

 

Талапкер әр түрлі жанрдағы әдеби шығармалардан үзінділерді жатқа оқуы керек. Проза, өлең, мысал (сатира, юмор). Ән мен биге бейімділігі тексеріледі. Талапкерге қимыл-координациясын, музыкалық ырғақты, оқыс құбылыстарға сай әрекет жасау (реакция), зейін мен зердесін тексеруге арналған жаттығулар беріледі. Ұсынылған шартты жағдайға байланысты этюд құрастырып, сезім мен сенімін көрсетуі тиіс. Аяқ астынан ойлап табу қабілеті мен ой жүйріктігі тексеріледі.

Талапкердің сахналық түр келбеті болуы тиіс, физикалық жағынан және сөз сөйлеу мәнерінен кемшіліктер болмауы керек. Тыңдау қабілеті, ырғақ, сезім, музыка, ән салу қабілеті болуы керек.

Талапкердің білімін, ой өрісін, дүние-танымын, талғамын тексеру мақсатында жан-жақты сұрақтар беріліп, сұхбат өткізіледі. Әлем әдебиеті мен өнер жайында (кино, театр, теледидар, бейнелеу өнері т.б.) білім деңгейі тексеріледі.

ФАКУЛЬТЕТ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

образовательная программа «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО» 6В02107

Траектория образовательной программы
АРТИСТ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА И КИНО
 (каз, немец.группы)

Поступающий должен обладать выразительной внешностью, природной органикой, обаянием, красивым тембром голоса, не имеющий речевых дефектов, пластичный, с хорошим слухом, ритмичный, обладать творческой органичностью, способностью к  образному мышлению, уметь танцевать, при собеседовании проявивший творческий интеллект. Немаловажное значение имеют физиологические данные: пластичность, хороший слух, творческое воображение, умение танцевать и петь. Должен быть в курсе основных событий театральной жизни. При собеседовании проявить творческий интеллект. Желательно играть на одном из музыкальных инструментов (домбра, гитара, баян, фортепиано, кобыз и тд).

Рост:     девушки от 165 см выше;

    юноши от 175 см выше.

Предварительный творческий отбор:

 1. Этюд (с небольшими событиями, имеющие начало и конец сценической картины жизненного явления).
 2. Прочитать наизусть(отрывок из прозаического произведения, стихотворение, басня, сатира). Абитуриенты поступающие на немецкую группу читают поэзию на немецком языке.
 3. Исполнить одну песню (народную, ретро или классическую по своему усмотрению). Абитуриенты поступающие на немецкую группу, исполняют песню на немецком языке.
 4. Исполнить танец (классический, народный или современный) по выбору;

     Абитуриент прошедший предварительный творческий отбор получает допуск к творческим экзаменам.

Творческие экзамены:

 1. 1. Актерское мастерство и сценическаяречь;
 2. Танец и вокал.

 

Абитуриент должен обладать сценическим обаянием, быть без физических и речевых недостатков, с хорошим слухом, ритмом, эмоциональностью, музыкальностью, пластичностью, с хорошими вокальными данными, физический здоровым.

Должен прочитать произведения различных жанров (басню, стихотворение, короткий рассказ). По заданию педагога выполнить этюд, исполнить танец и песню.

Исполнение литературных произведений. Поступающий должен прочитать  наизусть произведения различных жанров: стихотворение, басню (сатира, юмор), короткий рассказ или отрывок из прозаического произведения, монолог. Оценивается его способность к овладению авторским словом, его содержательностью, действенностью, стилевой природой. Абитуриенту будут предложены упражнения на проверку координации движений, музыкального ритма, реакции, внимания.

Экзаменующийся должен быть готов выполнить этюд на действие в заданных обстоятельствах, которое дает возможность проверить его способность к импровизации, степень эмоциональной выразительности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальный ассистент