АКТЕР МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
24.01.2018
ПЕДАГОГИКА СПОРТИВНО-БАЛЬНОГО ТАНЦА
24.01.2018

ПЕДАГОГ ХОРЕОГРАФИИ

ХОРЕОГРАФИЯ ПЕДАГОГИКАСЫ

            Оқуға түскісі келген талапкердің міндетті түрде хореографиялық білімі болуы қажет (хореография училищесі, балет студиялары, өнер мектептері, мәдени колледждері), жалпы білімі мен ой өрісінің жоғары деңгейде болуы тиіс. Балет тарихы туралы, театр мәдениеті мен өнері жайлы және әдебиет саласында білімі болуы керек

Шығармашылық емтихандар:

1. Орындау шеберлігі:

1. классикалық би — станок тұсындағы және ортадағы экзерсис, аллегро, өзіндік құрастырған оқу үлгілерін көрсету;

2. халықтық-сахна биі-станок тұсындағы және ортадағы экзерсис, өзіндік құрастырған би этюдтерін көрсету;

2. Орындау шеберлігі:

— қазақ биі – ортадағы экзерсис; өзіндік құрастырған би — этюдтерін көрсету, кем дегенде 32 такты;

— тарихи-тұрмыс биі — практикалық көрсету; па вальс, фигуралық вальс, шоссенің 4 түрін «А», «Б», па де грасс, конькобежділер, па полонез, па полька;

Қойылатын талаптар:

          Талапкер станок тұсындағы және ортадағы экзерсисті, кәсіби мүмкіншілікке ие болу керек және залдың ортасында. Әдістемелік жағынан дұрыс және сауатты орындау, қимылдарды музыкалық материалға жіктеуін, музыкалық өлшемін-ырғақты анықтау. Классика, халықтық-сахна, қазақ, тарихи-тұрмыс биінің негізгі қимылдарын іс жүзінде көрсету. Кiрiспе сынақ жүрiсiнде жасайтын табиғи деректер, сонымен бiрге кәсiби деңгейде көрсетуi керек және кәсiби ой-өрiс, көркемдiк талғам.

 

Поступающий обязательно должен иметь базовое хореографическое образование (хореографическое училище, балетная студия, школы искусств, колледжи культуры), обладать высоким общеобразовательным и интеллектуальным уровнем, иметь знания в области истории балета, культуры и искусства  театра и литературы.

Творческие экзамены:

  1. Исполнительское мастерство:
  • классический танец – экзерсис: у станка, на середине зала, аллегро;
  • народно-сценический танец – экзерсис: у станка, на середине зала.
  1. Исполнительское мастерство:
  • казахский танец – экзерсис: на середине зала.
  1. 3. Собеседование. Абитуриент должен продемонстрировать, свой интеллектуальный уровень, культурный кругозор, знания в области истории хореографического искусства, литературы, музыки, живописи

Требования:

Абитуриенты должны обладать профессиональными качествами, знать экзерсис у станка и на середине зала. В практическом показе основных движений классического, народно-сценического, казахского танцев правильно и грамотно в методическом плане исполнять движения, уметь осуществлять раскладку движений на музыкальный материал, определять метро-ритм музыки. В ходе вступительного испытания поступающий должен продемонстрировать природные данные, а также уровень владения профессиональными навыками и профессиональный кругозор, художественный вкус.

Вопросы и литература